Friedrich Weinreb

 

Symbolen in de Zohar. De mystieke traditie van het jodendom

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2020
192 pp. 22 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-18-7
€ 22,50

Bestellen

Om Symbolen in de Zohar te bestellen kunt u een bedrag van € 22,50 overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Symbolen in de Zohar" alsmede van uw POSTADRES.

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.