J.H. Laenen

 

Christendom en Joodse mystiek

 
's-Gravenhage: Quintessentia, derde druk, 2019
134 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-15-6
€ 20,00

Bestellen

Om Christendom en Joodse mystiek te bestellen, kunt u een bedrag van € 20,00 overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Christendom en Joodse mystiek" alsmede van uw POSTADRES.

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.