J.H. Laenen

 

Joodse mystiek en dagelijks leven

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2014
158 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-00-2
€ 20,00

Bestellen

Om Joodse mystiek en dagelijks leven te bestellen, kunt u een bedrag van € 23,45 overmaken (d.w.z. € 20,00 + € 3,45 verzendkosten) op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Joodse mystiek en dagelijks leven" alsmede van uw POSTADRES [!].

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.