LEZINGEN & CURSUSSEN      PUBLICATIES       FREDERIK WEINREB      J.H. LAENEN      CONTACT  

Sjef Laenen

 

Kabbala voor beginners

 
Kampen: Ten Have, 2005
96 pp. 21 x 13 cm.
ISBN 978-90-259-5582-7
€ 7,50

Bestellen

Om het boek Kabbala voor beginners van Sjef Laenen te bestellen, kunt u een bedrag van € 7,50 op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Kabbala voor beginners" alsmede van uw POSTADRES.

Na ontvangst van het bedrag wordt het boekje u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.