J.H. Laenen

 

De kruisweg volgens de joodse mystiek

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2016
131 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-06-4
€ 20,00

Bestellen

Om De kruisweg volgens de joodse mystiek te bestellen, kunt u een bedrag van € 20,00 op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Kruisweg volgens joodse mystiek" alsmede van uw POSTADRES.

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.