Publicaties van J.H. Laenen

 

Bijbel, mythe en joodse mystiek

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2019
159 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-13-2
€ 20,00

In dit boek Bijbel, mythe en joodse mystiek staat aan de hand van enkele concrete onderwerpen de vraag centraal in hoeverre de joodse mystieke traditie richting en structuur zou kunnen geven aan ons dagelijks leven. Door de Bijbelse verhalen innerlijk te beleven en direct tot ons te laten spreken, leren we ze zo begrijpen, dat ze ook voor de moderne mens nog iets te bieden hebben van blijvende waarde.

In Het Korban zien we dat de voorschriften voor het Bijbelse offer in feite een beschrijving zijn van een innerlijke ontwikkeling in onszelf.

Het tweede hoofdstuk, Mythe en dagelijks leven, laat zien hoe Weinreb een bepaald Bijbelverhaal en de overleveringen eromheen zo weet te lezen, dat het een universele boodschap bevat voor de mens van vandaag.

Het derde onderdeel, Zon, maan en sterren,  gaat in op de symboliek van de tijdrekening, die een verbluffend precieze samenhang vertoont, juist ook daar waar zij steeds net niet klopt.

Het vierde hoofdstuk, Leven en lot – Doen om niet, bespreekt het concept van goed en kwaad, zoals Vasili Grossman dat in zijn boek Leven en lot naar voren brengt. Dit vergelijken we met Weinrebs ideeën over goed en kwaad.

In het vijfde deel, Weinreb en de astrologie, bezien we wat Weinreb vindt over de symboliek van zon en maan. Ook gaan we in op de idee dat ons leven geleid wordt.

Het zesde en laatste onderdeel, Voor- en nageslacht, gaat dieper in op het verband tussen ons eigen leven met dat van eerdere en latere generaties. Waarom lezen we in Exodus 34 dat God de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de nakomelingen tot in het derde en vierde geslacht?

Bestellen