Publicaties van J.H. Laenen

 

Chassidisme

 
Serie Wegwijs
Kampen: Kok, 2007
106 pp. 21 x 12 cm.
ISBN 978-90-435-1451-4
€ 7,50

Het chassidisme heeft is een joodse stroming die zich vanaf de achttiende eeuw in Oost-Europa heeft ontwikkeld. Het chassidisme is in al zijn variëteiten een springlevende stroming binnen het jodendom in het algemeen en de joodse mystiek in het bijzonder.

Na een algemene inleiding over joodse mystiek wordt de opkomst van het chassidisme beschreven, de Ba'al Shem Tov, de chassidische leer en de figuur van de tsaddik of rebbe. Ook komen uitgebreid diverse hedendaagse stromingen aan bod die zich in de loop der tijd binnen het chassidisme hebben ontwikkeld: het Lubavitscher of chabad-chassidisme, de Satmar, de Bratslav-chassidim van Rabbi Nachman en de Shomer Emunim van Reb Arrelech.

Drs. J.H. (Sjef) Laenen beschijft het chassisdisme op heldere, inzichtelijke wijze, zodat er bij de lezer geen voorkennis wordt verondersteld.

Uitverkocht