Publicaties van Friedrich Weinreb

 

Droomleven. De zin van onze dromen
volgens de joodse overlevering

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2017
592 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-08-8
€ 35,00

Wat wil het de mens zeggen dat hij 's nachts droomt? Waar komen onze dromen vandaan? Hebben dromen een diepere zin? In Droomleven gaat Friedrich Weinreb in op deze vragen vanuit de denkwereld van de joodse mystieke overlevering.

Zoals de mens dag en nacht kent, zo heeft hij innerlijk twee werelden. In de droom die tot ons komt, nemen wij deel aan een andere werkelijkheid waar de natuurwetenschappelijke maatstaven niet gelden.

Weinreb laat in dit boek zien dat het menselijk leven meer inhoudt dan onze alledaagse, concrete en zichtbare werkelijkheid. Het gebied van de droom beïnvloedt ons leven diepgaand, soms verontrustend, maar soms ook op een manier die diepe vreugde schenkt.

De droom manifesteert zich niet alleen 's nachts, maar ook overdag, in onze fantasieën, wensen en ideeën. Een droom is als een gesprek met onszelf over onbeantwoorde levensvragen, waarin we ten dele zowel toehoorder als toeschouwer zijn.

Volgens het oude weten heeft het duiden van dromen een genezende werking wanneer wij uit evenwicht zijn. Door Weinrebs levendige wijze van vertellen krijgt de lezer weer een verbinding met zijn droomleven. Zo kan hij tevens de zin van zijn eigen leven duiden.

Bestellen