LEZINGEN & CURSUSSEN      PUBLICATIES       FREDERIK WEINREB      J.H. LAENEN      CONTACT  

Publicaties van J.H. Laenen

 

Frederik Weinreb en de joodse mystiek

 
2e druk; Baarn: Ten Have, 2008
xviii + 300 pp. 23 x 15 cm.
ISBN 978-90-435-1077-6

Wat was de plaats van de omstreden Frederik Weinreb in de joodse mystieke traditie? Was hij in zijn mystieke werk een bedrieger? Volgens J.H. Laenen niet. Weinreb bezat een degelijke kennis van de joodse mystieke traditie en breidde die op creatieve wijze verder uit.

Frederik Weinreb (1910-1988) was vooral omstreden om zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. Veel minder aandacht trok zijn uitgebreide werk op het gebied van de joodse mystiek. J.H. Laenen geeft een heldere analyse van Weinrebs mystieke geschriften en plaatst die in de traditie. Hij beantwoordt onder meer de volgende vragen

  • In hoeverre was Weinrebs benadering van het jodendom wetenschappelijk?
  • Wortelt zijn werk in de joodse (mystieke) traditie?
  • Hoe zag hij de Hebreeuwse Bijbel en hoe ging hij ermee om?
  • In hoeverre kende hij Hebreeuws en Aramees en wat betekende taal voor zijn mystiek?

Laenen sluit de ogen niet voor de fouten en zwakke plekken in Weinrebs werk, maar concludeert dat er van bedrog op dit punt zeker geen sprake is. Weinreb kende de joodse mystiek en heeft over bijna alles wat de moderne mens bezighoudt, diepzinnige, zelfs universele dingen gezegd. Zo schrijft hij over huwelijk, seksualiteit, natuur, techniek, magie, wetenschap, ziekte en gezondheid enz. Zijn geschriften zijn niet alleen interessant voor zijn “volgelingen”, maar kunnen ook anderen inspireren, ongeacht hun cultuur of religie.


Uitverkocht

De volledige tekst van Frederik Weinreb en de Joodse mystiek is hier als pdf beschikbaar!

Lees ook het dubbelinterview zoor René Zwaap, “Rehabilitatie van Frederik Weinreb”, met Sjef Laenen en René Marres in De groene Amsterdammer van 16 augustus 2003.