Publicaties van Friedrich Weinreb

 

God ervaren. De Bijbel als innerlijke beleving

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2019
104 pp. 22 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-12-5
€ 17,50

In God ervaren beschrijft Friedrich Weinreb hoe de mens van vandaag de Bijbel zo kan lezen, dat de verhalen direct tot hem spreken. Niet in de zin van morele voorbeelden of als interessante vertellingen uit de oudheid, maar als een symbool van ons eigen leven. Hoofdgedachte is dat elk verhaal iets te zeggen heeft over wie de mens wezenlijk is en welke opdracht hij in dit leven heeft.

Op grond van de joodse overlevering kunnen we de Bijbelverhalen innerlijk beleven. Zo beschrijft het scheppingsverhaal eigenlijk geestestoestanden in onszelf. En wat betekent het dat de mens naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen is?

Zo krijgt de lezer een reeks Bijbelverhalen in een nieuw licht voorgeschoteld.  De oeroude overleveringen uit de joodse mystiek hebben nog steeds een boodschap voor de moderne tijd.

Bestellen