Publicaties van J.H. Laenen

 

Goed en kwaad in de joodse mystiek

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2014
139 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-07-1
€ 20,00

Het thema van goed en kwaad speelt een centrale rol in veel godsdiensten en geestelijke stromingen. Zo ook in het jodendom, in het bijzonder in de joodse mystieke traditie. In deze bundel stellen we de vraag wat de oude joodse overleveringen de huidige mens te zeggen hebben over begrippen als agressie, nationalisme, zelfvertrouwen en depressie of misdaad.

Waar komt de agressie van daan? Ieder van ons neemt de uitingen ervan waar, zowel in als buiten ons. Ook in de oerverhalen van de Bijbel vinden we het. Waarom nemen Adam en Eva van de vrucht van de Boom der Kennis, ondanks Gods verbod? En waarom doodt Kaïn zijn broer Abel? Waarom leggen we ons zo moeilijk neer bij de beperkingen die het leven ons oplegt?

In het hoofdstuk over nationalisme vragen we ons af wat de zin van een grens is, een afbakening tussen ons en de ander. Tot waar is er een gezonde liefde voor het eigene en wanneer verwordt iets tot haat jegens het vreemde?

Bij Zelfvertrouwen en depressie bespreken we aan de hand van Weinrebs boekje met dezelfde titel twee typen mensen: Saul en David. Terwijl Saul zich door God miskend en onbegrepen waant, weet David zich, ondanks al zijn fouten en tekortkomingen, door God geliefd. David staat daarbij voor de mens in het algemeen.

Het vierde hoofdstuk, Misdadigers, gaat in op de vraag hoe wij als mens moeten staan tegenover degene die ernstige fouten heeft begaan. Wat is onze houding tegenover het kwaad? In plaats van in zwart-wit te denken en het kwaad vooral op de ander te projecteren, gaan we uit van een complexere werkelijkheid. Wat als de misdadiger ineens de vervolgde wordt?

Bestellen