J.H. Laenen


Drs. J.H. (Sjef) Laenen is de docent van de Stichting Quintessentia.

Sjef Laenen studeerde Spaanse taal- en letterkunde (Utrecht) en Semitische talen en culturen (Hebreeuws en Aramees; Leiden). Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich op het gebied van de joodse mystiek, waarover hij inmiddels diverse boeken en artikelen heeft geschreven.

Regelmatig geeft Sjef Laenen lezingen en cursussen in het hele land op het gebied van de joodse mystiek: de geschiedenis, de verschillende stromingen, de mystici en hun denkbeelden. Laenen hecht er daarbij veel waarde aan, voortdurend te benadrukken wat de gedachtewereld van de joodse mystiek nog te bieden heeft aan de mens van vandaag. Dat laatste geldt in het bijzonder voor het mystieke werk van Frederik Weinreb.