J.H. Laenen


Drs. J.H. (Sjef) Laenen (1936-2020) was docent van de Stichting Quintessentia.

Sjef Laenen studeerde Spaanse taal- en letterkunde (Utrecht) en Semitische talen en culturen (Hebreeuws en Aramees; Leiden). Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich op het gebied van de joodse mystiek, waarover hij diverse boeken en artikelen heeft geschreven.