Publicaties van J.H. Laenen

 

Joodse mystiek als leidraad

  Joodse-mystiek-als-leidraad
's-Gravenhage: Quintessentia, 2018
152 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-10-1
€ 20,00

In Joodse mystiek als leidraad vragen we ons af in hoeverre de joodse mystieke traditie richting en structuur kan geven aan ons dagelijks leven. De oude overlevering blijkt verrassend actueel en heeft de moderne mens veel te bieden dat van blijvende waarde is.

In het eerste onderdeel, Friedrich Weinreb als joodse denker, wordt Weinrebs gedachtewereld geplaatst binnen de context van de joodse traditie als geheel. Waar staat hij als joodse denker in de overlevering?

Het tweede stuk, getiteld Surfen, bespreekt de spirituele oorsprong van het surfen. We merken hoe achter een schijnbaar alledaagse bezigheid wezenlijke dingen kunnen schuilgaan.

Het thema Reïncarnatie wordt in het derde hoofdstuk besproken. Ten onrechte zien velen dit als wezensvreemd aan de mystieke traditie.

In het vierde hoofdstuk, De mythische mens, wordt besproken welke kant van ons menselijk bewustzijn contact heeft met de mythen: hoe kunnen we de verhalen werkelijk beleven?

Het vijfde hoofdstuk bespreekt het verhaal van De Ark van het Verbond, die door koning David werd teruggebracht naar Jeruzalem. Dit leidt tot gedachten over de zin van Bijbelse symboliek en het gevaar van goede bedoelingen.

In het zesde en laatste hoofdstuk, Eindtijdverwachtingen, gaat het over de voorstellingen rond de tijd van het einde, zoals die leven in het jodendom, het christendom en de islam. Aan de hand van Weinrebs werk laten we zien dat het zinvoller is na te denken over het wezen van dat einde dan het tijdstip ervan te willen voorspellen. Wat houdt verlossing eigenlijk in?

Bestellen