Publicaties van J.H. Laenen

 

Joodse mystiek en dagelijks leven

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2014
Tweede druk, 152 pp. 21 x 13 cm.
ISBN 978-90-79449-17-0
€ 14,50

Het is een wijdverbreid misverstand dat mystiek in het algemeen, of joodse mystiek in het bijzonder, zweverig of verheven van karakter zou zijn, vooral in zwang onder mensen die niet met beide benen op de grond staan. Weliswaar kent de joodse mystiek diepzinnige bespiegelingen over het ontstaan van het universum of het wezen van God, maar in de joodse mystieke geschriften wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het dagelijks leven van de mens, in het bijzonder het lijden en de zin van het kwaad.

De mens kent immers in zijn dagelijks leven momenten van geluk, maar ook vaak momenten van verdriet. De vraag die de joodse mys­tici zich voortdurend stelden, wordt ook heden door ons direct herkend: Wat is toch de zin van mijn leven? Waarom overkomen mij smartelijke dingen?

In de vijf thema’s die in deze bundel aan bod komen, wordt geprobeerd iets over die diepere zin te vertellen. Wat is de zin van eenzaamheid? Heeft de Bijbel een eenvoudige oplossing voor alle problemen? Wat is de symboliek van de maaltijd? Waarom worden wij ziek en wanneer worden wij gezond? Wat is de symboliek van het koningschap? Over deze fundamentele vragen gaat het in deze bundel Joodse mystiek en dagelijks leven.

 

Bestellen