LEZINGEN & CURSUSSEN      PUBLICATIES       FREDERIK WEINREB      J.H. LAENEN      CONTACT  

Publicaties van J.H. Laenen

 

De Kabbala ontsluierd

 
Kampen: Ten Have, 2005
256 pp. 21,5 x 13,5 cm.
ISBN 978-90-259-5502-9
€ 19,90

Nooit eerder was de belangstelling voor Kabbala zo groot als in onze tijd, mede dankzij beroemdheden als Madonna die de term in de mond nemen. Toch kan bijna niemand uitleggen wat Kabbala eigenlijk is.

In dit boek geeft J.H. Laenen een beknopt en duidelijk overzicht van de joodse mystiek in het algemeen en van de Kabbala — een specifieke joods-mystieke stroming — in het bijzonder.
Daarbij komen de belangrijkste thema”s van de Kabbala uitgebreid aan bod: sefirot, messianisme, symboliek, het geheim van goed en kwaad, taalmystiek, de Zohar en het chassidisme. Ook legt de auteur verband tussen Kabbala en de joodse filosofie alsmede de psychologie van Jung.

Wie dit boek gelezen heeft, weet wat Kabbala is en kan ook beoordedlen of er in de huidige hype sprake is van serieuze aansluiting bij de joodse mystiek of van een cultuurverschijnsel.

 

[ Uitverkocht ]