LEZINGEN & CURSUSSEN      PUBLICATIES       FREDERIK WEINREB      J.H. LAENEN      CONTACT  

Publicaties van J.H. Laenen

 

Kabbala voor beginners

 
Kampen: Ten Have, 2005
96 pp. 21 x 13 cm.
ISBN 978-90-259-5582-7
€ 7,50

Dit boek maakt de wereld van de joodse mystiek toegankelijk voor een breed publiek. Sjef Laenen behandelt verschillende mystieke stromingen: de Hechalot-mystiek, de klassieke Kabbala, de Kabbala van Luria en van Shabbetai Zevi, het chassidisme en de moderne esoterisch-kabbalistische scholen. Ook thema”s als de leer van de sefirot, de taalmystiek en symboliek komen aan de orde.

De bestaande literatuur over joodse mystiek valt ruwweg uiteen in twee soorten: wetenschappelijke studies die soms moeilijk toegankelijk zijn, en populaire boeken, die door de vaak subjectieve benadering meer verduisteren dan duidelijk maken.

Tussen beide benaderingen zit een leemte, die Laenen met dit boek opvult: het ontsluit de wereld van de joodse mystiek voor een breed publiek, maar geeft tegelijkertijd een wetenschappelijk verantwoord beeld van joodse mystieke stromingen in de laatste 2000 jaar.

Bestellen