Lezingen & Cursussen

 

LEZINGEN

[Op dit moment zijn er geen lezingen gepland.]

 

CURSUSSEN

zaterdag 13 en zondag 14 november 2021

Voor de Stichting Leeftocht voor Onderweg wordt een cursus gegeven op het idyllisch gelegen Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk.

  • De Bijbel als Schepping

    Het boek De Bijbel als Schepping (1963) is het hoofdwerk van Friedrich Weinreb (1910–1988), waarin hij de grote lijnen van zijn denkwereld toelicht. Uitgaande van de overtuiging dat er in de Bijbel en de joodse overlevering een oud weten is bewaard, zoekt Weinreb naar een vaste leidraad die de mens op zijn weg door deze wereld houvast kan bieden. Wie zich in zijn benadering van de Bijbel en de joodse overlevering verdiept, zal ontdekken dat er in deze teksten een oud weten bewaard is gebleven, dat antwoorden geeft op fundamentele vragen naar de zin van ons leven.

    De Bijbel is niet een receptenboek, met starre regels die voorschrijven wat wel en niet mag, maar biedt een inzicht in de grote structuren van ons leven vanuit één centrale, samenhangende bron, zonder enige vorm van dogmatisme.

    Weinreb laat hier zien hoe de Bijbel daadwerkelijk de structuur van de schepping bevat. De Bijbel is als het ware een blauwdruk van de gehele schepping. Het Hebreeuws, de heilige taal waarin de Tora is geschreven, biedt de mens een verbluffend handvat om het wezen der dingen te leren kennen, of beter: te leren herkennen.

Prijs: € n.t.b. p.p. (samen 2-persoonskamer); € n.t.b. (1-persoonskamer).
(incl. overnachting, diner, lunch, koffie en thee)

– Zaterdag 13 november 2021, 14:00 uur t/m zondag 14 november 2021, 15:00 uur.
–  Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult (nabij Steenwijk).
–  Contact:
Tel. (0521) 53 51 00;
info@fredeshiem.nl;
www.fredeshiem.nl
.