Stichting Quintessentia

Van Alkemadelaan 306
2597 AR  's-Gravenhage
E-mail

IBAN:  NL10RABO0142076260
SWIFT-BIC:  RABONL2U
K.v.K. Haaglanden:  27311826
Sofinummer:  81.89.39.965

Doelstelling

De Stichting Quintessentia is in januari 2008 opgericht, zonder winstoogmerk, met als algemene doelstelling “de bevordering van kennis en begrip van de grondslagen der Europese cultuur in haar joods-christelijke traditie”.

In het bijzonder stelt de Stichting Quintessentia zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het gedachtegoed van Friedrich Weinreb in het kader van de joodse mystieke overlevering.

De Stichting Quintessentia tracht haar algemeen maatschappelijk doel te verwezenlijken door onder meer:

  • het verzorgen van cursussen en lezingen op het gebied van de doelstelling, al dan niet door de stichting zelf georganiseerd;
  • de uitgaven van boeken, brochures of folders op het gebied van de doelstelling;
  • het bevorderen van middelen, elektronisch of anderszins, ter ontsluiting van het werk van Friedrich Weinreb.


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Quintessentia bestaat uit:

  • Dr. M.F.J. Baasten, 's-Gravenhage (voorzitter);
  • Dhr. C. Noordzij, Barendrecht (secretaris);
  • Drs. R. Storsbergen, Leiden (penningmeester)

De bestuurders van de Stichting Quintessentia ontvangen geen bezoldiging.


Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Quintessentia bestaan uit het geven van lezingen, het uitgeven van publicaties alsmede het bevorderen van middelen ter ontsluiting van het werk van Friedrich Weinreb.

Financiële verantwoording

Het financiële jaaroverzicht 2022 van de Stichting Quintessentia is hier beschikbaar.