Stichting Quintessentia

Van Alkemadelaan 306
2597 AR  's-Gravenhage
Tel. 070 328 08 57
E-mail

IBAN:  NL10RABO0142076260
SWIFT-BIC:  RABONL2U
K.v.K. Haaglanden:  27311826
Sofinummer:  81.89.39.965

Doelstelling

De Stichting Quintessentia is in januari 2008 opgericht, zonder winstoogmerk, met als algemene doelstelling “de bevordering van kennis en begrip van de grondslagen der Europese cultuur in haar joods-christelijke traditie”.

In het bijzonder stelt de Stichting Quintessentia zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het gedachtegoed van Frederik Weinreb in het kader van de joodse mystieke overlevering.

De Stichting Quintessentia tracht haar algemeen maatschappelijk doel te verwezenlijken door onder meer:

  • het verzorgen van cursussen en lezingen op het gebied van de doelstelling, al dan niet door de stichting zelf georganiseerd;
  • de uitgaven van boeken, brochures of folders op het gebied van de doelstelling;
  • het bevorderen van middelen, elektronisch of anderszins, ter ontsluiting van het werk van Frederik Weinreb.


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Quintessentia bestaat uit:

  • Dr. M.F.J. Baasten, 's-Gravenhage (voorzitter);
  • Dhr. C. Noordzij, Barendrecht (secretaris);
  • Drs. R. Storsbergen, Leiden (penningmeester)

De bestuurders van de Stichting Quintessentia ontvangen geen bezoldiging.


Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Quintessentia bestaan uit het geven van lezingen, het uitgeven van publicaties alsmede het bevorderen van middelen ter ontsluiting van het werk van Frederik Weinreb.

Publicaties:

Sjef Laenen, Christendom en Joodse mystiek (2e druk; 's-Gravenhage 2013).

Sjef Laenen, Joodse mystiek en dagelijks leven ('s-Gravenhave 2014).

Sjef Laenen, Joodse mystiek voor mensen van nu ('s-Gravenhave 2015).

Carlos Martínez Aguirre, Een bizarre odyssee. Belijdenissen van een classicus ('s-Gravenhave 2016).

Sjef Laenen, De kruisweg volgens de joodse mystiek ('s-Gravenhave 2016).

Sjef Laenen, Goed en kwaad in de joodse mystiek ('s-Gravenhage 2017).

Sjef Laenen, Joodse mystiek als leidraad ('s-Gravenhage 2018).

Friedrich Weinreb, Droomleven. De zin van onze dromen volgens de joodse overlevering ('s-Gravenhage 2017).

Friedrich Weinreb, Friedrich Weinreb vertelt de kruisweg aan de hand van zeven tekeningen van Roland Peter Litzenburger ('s-Gravenhage 2018).

Friedrich Weinreb, Lijfelijkheid. Ons lichaam en zijn organen als teken van eeuwigheid ('s-Gravenhage 2018).

Friedrich Weinreb, God ervaren. De Bijbel als innerlijke beleving ('s-Gravenhage 2019).


Financiële verantwoording

Het financiële jaaroverzicht 2018 van de Stichting Quintessentia is hier beschikbaar.
Het financiële jaaroverzicht 2017 van de Stichting Quintessentia is hier beschikbaar.
Het financiële jaaroverzicht 2016 van de Stichting Quintessentia is hier beschikbaar.