Friedrich Weinreb

 

Getal-teken-woord.
Het symbolische universum van het
Hebreeuws als taal van de Bijbel

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2021
144 pp. 21 x 13 cm.
ISBN 978-90-79449-20-0
€ 14,50

Bestellen

Om Getal-teken-woord te bestellen kunt u een bedrag van € 14,50 overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Getal-teken-woord" alsmede van uw POSTADRES.

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.