Friedrich Weinreb

 

De vreugden van Job.
Over de zin van het lijden

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2023
504 pp. 22 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-24-8
€ 35,00

Bestellen

Om De vreugden van Job te bestellen kunt u een bedrag van € 35,00 overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Job" alsmede van uw POSTADRES [!].

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.