Friedrich Weinreb

 

De wortels van de agressie

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2021
84 pp. 21 x 13 cm.
ISBN 978-90-79449-22-4
€ 11,50

Bestellen

Om De wortels van de agressie te bestellen, kunt u een bedrag van € 11,50 op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Agressie" alsmede van uw POSTADRES [!].

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.