Friedrich Weinreb

 

Droomleven. De zin van onze dromen
volgens de joodse overlevering

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2017
592 pp. 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-08-8
€ 35,00

Bestellen

Om Droomleven te bestellen, kunt u een bedrag van € 35,00 op rekeningnummer NL10 RABO 0142 0762 60 ten name van Stichting Quintessentia, 's-Gravenhage, onder vermelding van "Droomleven" alsmede van uw POSTADRES [!].

Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u per post toegezonden.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor verzending binnen Nederland; voor verzending naar (en betaling vanuit) het buitenland kunt u contact opnemen met de Stichting Quintessentia.