Publicaties van J.H. Laenen

 

Joodse mystiek voor mensen van nu

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2015
148 pp., 22,5 x 14 cm.
ISBN 978-90-79449-04-0
€ 20,00

Deze bundel Joodse mystiek voor mensen van nu is de derde serie lezingen die Sjef Laenen in de afgelopen jaren heeft gegeven. Het eerste hoofdstuk, ‘De Islam’, bespreekt de vraag hoe wij de Islam zouden kunnen zien op grond van de Bijbel en de joodse traditie en wat de plaats van Jodendom, Christendom en Islam in het innerlijk van ieder mens zou kunnen zijn.

Het tweede essay, ‘De melodie’, gaat dieper in op zin en wezen van de melodie en legt een verband tussen het lichaam, de verschillende lagen van de ziel, alsmede de tekens en klanken van de taal: letters, medeklinkers en klinkers.

In het derde hoofdstuk, ‘Het geheim van de schepping’, stellen we de vraag waartoe de mens op aarde leeft. De joodse mystieke traditie geeft ons een antwoord waarmee ons hele leven in één groot, allesomvattend kader komt te staan.

Het thema in het vierde gedeelte, ‘Job’, is de vraag naar het lijden van de mens. De vrienden van Job hebben allemaal een eigen verklaring voor Jobs tegenspoed. Tenslotte geeft God Zelf een antwoord … en toch weer niet. Juist daarin blijkt de diepgang van het boek Job te liggen.

In de vijfde lezing, ‘Het tussen, de Vader en de Zoon’, wordt via het Hebreeuws als heilige taal een verband gelegd tussen enkele begrippen. Het ‘tussen’ is datgene wat als iets ongrijpbaars, als goddelijke aanwezigheid in onze werkelijkheid, tussen de dingen ‘zindert’.

‘De wolk’ tenslotte bespreekt de symbolische waarde van de wolk. Het heeft een diepe zin dat op de tocht van het volk Israël door de woestijn God tijdens de rustperioden aanwezig is in de vorm van een wolk.

Bestellen