LEZINGEN & CURSUSSEN      PUBLICATIES       FREDERIK WEINREB      J.H. LAENEN       CONTACT  

Pauline Brochaert

 

Gedichten

 
's-Gravenhage: Quintessentia, 2008
viii + 150 pp. 19 x 12 cm.
ISBN 978-90-79449-01-9
€ 11,50

Het wezen van poëzie is dat zij de mens in staat stelt gevoelens uit te drukken en door middel van woorden achter de dagelijkse, concrete werkelijkheid te schouwen. Als één van de muzische kunsten tracht de poëzie dan ook datgene over te brengen wat eigenlijk onzegbaar is.

Dat is wat Pauline Brochaert met haar gedichten wil bereiken. Deze dichtbundel, die is geschreven vanuit haar gerijpte levenservaring, behandelt de dagelijkse werkelijkheid, wat een mens meemaakt aan blijdschap en verdriet, maar leidt de lezer tegelijkertijd een wereld binnen waarin achter de concrete realiteit wordt gekeken.

In het werk van Pauline Brochaert treffen we geen doorwrochte, zware poëzie aan, maar veeleer gedichten die direct toegankelijk zijn. Het zal eenieder beslist gemakkelijk vallen in Brochaerts poëzie gedachten en beelden te herkennen uit het eigen, persoonlijke leven.

Uitverkocht