Publicaties van de Stichting Quintessentia


Als onderdeel van haar doelstelling geeft de Stichting Quintessentia ook diverse publicaties uit. In de nabije toekomst zal het aantal publicaties nog worden uitgebreid.

Op dit moment zijn de volgende publicaties beschikbaar:

  • Han van Waarde, Database van het werk van Frederik Weinreb.
    [In bewerking]